کلینیک فیزیوتراپی بیمارستان دکتر مجیبیان

دریافت نوبت

نوبت اخذ شده: 86

عضویت در سایت

کاربر عضو: 2201

نوبت های موجود

زمان نوبت دهی: 0

مشاهده نوشته ها

نوشته ها: 5

اطلاعات کلینیک فیزیوتراپی بیمارستان دکتر مجیبیان

آدرس کلینیک فیزیوتراپی بیمارستان دکتر مجیبیان

یزد - خیابان آیت الله کاشانی - بیمارستان دکتر مجیبیان

تلفن تماس
سایر اطلاعات

مرکز فیزیوتراپی بیمارستان دکتر مجیبیان تنها در شیفت صبح فعالیت می کند

روزهای کاری کلینیک
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
شیفت و ساعت کاری
صبح
9 الی 16
درباره کلینیک فیزیوتراپی بیمارستان دکتر مجیبیان

کلینیک فیزیوتراپی بیمارستان دکتر مجیبیان از سال 1378 با مسئولیت فنی فیزیوتراپیست اسفندیار مدامی فعالت خود را اغاز کرده و مجهز به بخش های الکتروتراپی، لیزرتراپی، حرکت درمانی و کرایوتراپی (سرما درمانی با گاز NO2) می باشد

فیزیوتراپیست اسفندیار مدامی
عضو انجمن فیزیوتراپی ایران به شماره عضویت 33-1392 - شماره نظام پزشکی: ف/678